Guide til Droneluftrum.dk

Forstå de forskellige elementer af Droneluftrum.dk-kortet.

Guide til Droneluftrum.dk

Der er et hav af regler, som du skal være opmærksom på som professionel dronefører – særligt i forbindelse med flyvning i bymæssigt område. Nedenfor ses et screenshot fra Trafikstyrelsens Droneluftrum.dk af Østerbro i København, hvor der både er en lang række restriktionsområder og to helikoptorpladser, som du skal holde afstand til og være opmærksom på. Det kan være svært at vide, at disse områder eksisterer uden denne ressource.

Droneluftrum.dk er et værdifuldt værktøj i din planlægning. Samtidig er det et krav i By– og Landdronebekendtgørelsen, at du orienterer dig om luftrummet inden flyvning:

Information om luftrum og orientering inden flyvning

§9. Droneføreren skal indhente information om eventuelle restriktioner for brugen af det luftrum, der planlægges anvendt på droneregler.dk.

Det skal bemærkes, at Droneregler.dk er Trafikstyrelsens egen orienteringsside, der linker videre til Droneluftrum.dk. Det er et krav, at du kontrollerer dit flyveområde inden enhver flyvning – og det er både hvis du flyver i by- eller landzone.

På Droneluftrum.dk er der en række forskellige områder, som der vil blive uddybet i denne artikel.

  • Offentlig/militær flyveplads
  • Opmærksomhedsområde
  • Restriktionsområde
  • Naturområder
  • Sikringsområde

Offentlig/militær flyveplads

Her gælder reglerne for offentligt godkendte flyvepladser og militære flyvestationer.

Du må kun flyve indenfor 5 km / 8 km-zonen, hvis du har et dronebevis. Hvis du flyver i zonen mellem 5 km / 8 km – 2 km, så må du ikke flyve højere end 40 meter over flyvebanens højde.

Du må ikke flyve indenfor 2 km-zonen – også selvom du har et dronebevis.

Opmærksomhedsområde

Det er lovligt at flyve i et opmærksomhedsområde uden videre tilladelse. Dog skal flyvning foregår med særlig agtpågivenhed.

Lige nu er helikopterpladser angivet som opmærksomhedsområder. Bemærk dog, at der gælder særlige regler for lægehelikopterpladser.

Hvis din flyvning foregår mellem 1-2 km i horisontal afstand til lægehelikopterflyvepladsen må din flyvehøjde ikke overstige 50 meter over flyvepladsens højde. Og du må ikke flyvere tættere end 1 km til helikoptorflyvepladsen medmindre du kan flyve under lægehelikopterflyvepladsen banehøjde.

Droneluftrum.dk er endnu ikke opdateret med lægehelikoptorpladser.

Du kan klikke på et opmærksomhedsområde og få mere information om område herunder, hvad du særligt skal være opmærksom på. I dette tilfælde er det vandflyverne i Aarhus havn:

Restriktionsområde

Det er lovligt at flyve i et restriktionsområde uden videre tilladelse, hvis område ikke er aktivt.

Hvis området er aktivt er det farligt og strengt ulovligt at flyve i.

De orange markeringer indikerer, at der er et restriktionsområde. De gule markeringer indikerer, at området bliver aktivt senere samme dag – og den røde markering indikerer, at området er aktivt.

Når et restriktionsområde er aktiveret, så udsendes der en NOTAM-besked.

Når et restriktionsområde gult eller rødt, kan du klikke på det og se, hvilken NOTAM-besked, der relaterer sig til området, samt i hvilket tidsrum, at området er aktiveret.

Naturområde

For naturområder gælder reglerne for særligt følsomme naturområder.

Du må kun overflyve særligt følsomme naturområder, hvis formålet med flyvningen er tilsyn og vedligeholdelse af det pågældende område. Ellers skal du søge om tilladelse hos Trafikstyrelsen.

Hvis du klikker på et naturområde, kan du se på kortet, hvilket særligt følsomt naturområde i BL 7-15, som der er tale om.

Sikringsområde

Et blåt sikringsområde indikerer, at der er tale om en særlig ejendom, der skal holdes afstand til. Det kan eksempelvis være fængsler, arresthuse, ambassader eller kongehusets ejendomme.

Den pågældende afstand, der skal afholdes til ejendommen er typisk 150 meter og er indikeret på Droneluftrum.dk-kortet med mat blå.

Det er dog muligt få lov til at flyve tættere på disse ejendomme, såfremt du indhenter en særskilt tilladelse hos den respektive myndighed.

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse