Flyvning over ejendom med droner

Bliv klogere på reglerne omkring droneflyving tæt på bygninger og overflyvning af ejendom

Flyvning over ejendom med droner

Når du flyver i bymæssigt område med et dronebevis, så kommer du højt sandsynligt ud i en situation, hvor du ønsker at overflyve privat grund eller flyve tæt på bygninger. I begge situationer er der nogle særlige regler, som du skal være opmærksom på.

Flyvning med droner over privat ejendom

I Bydronebekendtgørelsen står om overflyvning over ejendom:

Flyvning over ejendom

Stk. 4. Flyvning med droner over ejendom, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers eller beboers samtykke, medmindre flyvningen sker som led i udførelse af arbejde eller virksomhed, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til flyvning med droner over de i stk. 4 nævnte ejendomme.

Først og fremmest skal du være opmærksom på om den pågældende ejendom af afgrænset af hegn, hæk, mur eller lign. Hvis dette er tilfælde skal du have ejendommens ejers eller den pågældende beboers samtykke før du må påbegynde din flyvning. Bemærk her, at der ikke er formkrav til samtykke, og at det derfor blot kræver et mundtligt samtykke.

Hvis der eksempelvis er tale om en mark, der ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lign., har du som udgangspunkt ret til at udføre flyvningen uden særligt samtykke sålænge, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe. Det er derfor vigtigt, at du respekterer ejendommens ejers beslutning, hvis han eller hun ikke ønsker din drone over sin ejendom, selvom du som udgangspunkt efter Bydronebekendtgørelsen burde have lov til overflyving.

For at undgå konfliktsituationer er det derfor vigtigt, at du har i baghovedet, at når det gælder droner, så er det ikke nemmere at få tilgivelse end tilladelse. Vær derfor åben for at indgå en indledende dialog med personer, der kunne have problemer med din operation inden du udfører operationen. På den måde undgår du sure miner og fremstår som en god ambassadør for dronebranchen.

Når du overflyver privat ejendom skal du være særligt opmærksom på, at din sikkerhedszone ikke inkluderer personer, der ikke har har givet samtykke til overflyving.

Flyvning med droner tæt på bygninger

I Bydronebekendtgørelsen står om droneflyvning tæt på bygninger:

Flyvning tæt på bygninger

Stk. 6. Flyvning med droner nærmere end 5 meter fra bygninger, som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers samtykke. Ved flyvning nærmere end 5 meter fra beboelsesejendomme, skal beboerne orienteres inden flyvningen.

Som dronefører skal du ligeledes tage hensyn til, at din drone ikke kommer for tæt på bygninger for at undgå, at folk bliver skræmte og føler sig magtesløse overfor en ukendt drone foran deres vindue. En sådan situation kan ende med en ubehagelig konfrontation under en mission – eller i værste fald et opkald til politiet, der ikke ønsker at udtrykke i sådanne situationer. Af samme årsag er det vigtigt, at du orienterer politiet hver gang, du flyver i bymæssigt område.

Du skal derfor indhente samtykke og orienterer eventuelle beboere, hvis du flyvere tættere end 5 meter til en bygning – og det gælder både horisontal og vertikal afstand.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om det er en beboelsesejendom eller eksempelvis en erhvervsejendom. Hvis det er en beboelsesejendom skal du indhente samtykke fra bygningens ejer, samt orientere beboerne i bygningenen inden flyvning må påbegyndes. Der stilles ingen formkrav til en sådan orientering, men i praktisk fungerer det typisk således, at man hænger en seddel op i opgangen eller poster et papir i folks postkasser en dag før flyvning, så man er sikker på, at budskabet er nået ud til beboerne.

Hvis der imidlertid er tale om en erhvervsejendom eller lign. så skal du blot indhente ejerens samtykke.

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse