Forsikring af droner

Bliv klogere på, hvilke regler og krav der er til forsikring af droner – både i byen og på landet

Forsikring af droner.

Når du skal ud og flyver med din drone, så skal du være sikker på, at den er forsikret. Det er et krav, når du flyver efter dronebeviset og efter dronetegnet, med mindre din drone vejer under 250 gram. Hvis dronen vejer under 250 gram er det en mikrodrone, hvor der ikke er krav om forsikring, hvis der flyves udenfor bymæssigt område.

Kravet til forsikring er identisk hvad enten du flyver efter Bydronebekendtgørelsen i bymæssigt område eller efter Landdronebekendtgørelsen på landet.

I Bydronebekendtgørelsen står der om forsikring:

Forsikring

§5. Droner skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. SDR, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 2004.

Forsikringssum

Der er to ting, som du skal være opmærksom på. Dels at kravet udelukkende omhandler en ansvarsforsikring og dels, at forsikringssummen skal dække over 0,75 mio SDR. SDR er en forsikringsvaluta, der kan omregnes til omkring 7.000.000 DKK.

Hvis du laver en du skade med din drone så hænger du på ansvaret. Der gælder nemlig et objektivt ansvar ligesom ved eksempelvis biler.

Indboforsikring

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at en drone er normalvis ikke dækket af en indboforsikring, der typisk heller ikke lever op til kravet om 0,75 mio SDR. Dette er både, hvis der sker noget med selve dronen, eller hvis dronen er skyld i en ulykke.

Nogle forsikringsselskaber har dog ekstraordinær dækning af mikrodroner under 250 gram. Derfor skal der altid tjekkes med forsikringsselskabet, hvad dækningen omfatter.

Det er forskelligt hvilken dækning hvert enkelt forsikringsselskab har, derfor anbefaler vi, at du indhenter tilbud fra forskellige forsikringsselskaber i jagten på den rigtige dækning og den billigste forsikring. Dog kan du regne med, at de fleste forsikringsselskaber, der tilbyder droneforsikringer, har indordnet sig efter kravet om en dækningssum på 0,75 mio SDR.

Hvis ikke dit forsikringsselskab dækker i indboforsikringen, så kan du hører dit forsikringsselskab om du kan tegne en udvidet forsikring på dronen eller melde dig ind i en modelflyveklub og den vej igennem få en ansvarsforsikring.

Mikrodroner

Som nævnt før gælder der ikke samme regler for mikrodroner under 250 gram som ved de større droner. Derfor er det ikke et krav at forsikre en mikrodrone.

Herudover er mikrodroner også undtaget fra Luftfarttøjslovens regler om objektivt ansvar ved skader. I stedet er de omfattet af de almindelige erstatningsretlige regler, hvor man som dronefører er ansvarlig, hvis man ved fejl eller forsømmelser laver skade på personer og materiel.

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse