Maksimal tilladt flyvehøjde

Læs om, hvorfor du ikke må flyvere højere end 100 meter på landet og 120 meter i byerne med din drone

Maksimal flyvehøjde med droner

I luftrumet hersker der en høj grad af hierarki. I dette hierarki ligger bemandede luftfartøjer øverst og droner nederst. Dronerne har derfor kun tilladelse til at flyve i det nederste luftrum, hvor man er sikker på, at dronerne ikke kan kollidere med eksempelvis svæveflyvere eller passagerfly.

Den maksimale flyvehøjde udregnes som højde over terræn. Bemærk, at det er dronens barometer, der udregner højde over terræn i samarbejde med dronens visuelle positionssensor. Der kan være usikkerheder i forbindelse med udregning af flyvehøjde, så flyv altid lidt lavere end det tilladte for at være på den sikre side.

Det er dog vigtigt at være afklaret med, hvorvidt man flyver uden for eller inden for bymæssigt område, når det gælder flyvehøjde.

I Landdronebekendtgørelsen står der om maksimal flyvehøjde:

Maksimal flyvehøjde uden for bymæssigt område

Flyvehøjden må ikke overstige 100 meter over terræn, medmindre særlig tilladelse er indhentet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Flyvehøjden må overstige 100 meter uden særlig tilladelse, når der flyves nærmere end 25 meter horisontal afstand til en luftfartshindring, der overstiger 100 meter. Luftfartshindringen må højst overflyves med 25 meter. Ligger luftfartshindringen nærmere end 6 km fra en offentlig godkendt flyveplads eller nærmere end 8 km fra en militær flyvestation, må luftfartshindringen ikke overflyves.

I Bydronebekendtgørelsen står der om maksimal flyvehøjde:

Maksimal flyvehøjde inden for bymæssigt område

Flyvehøjden må ikke overstige 120 meter over terræn, medmindre særlig tilladelse er indhentet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Flyvehøjden må overstige 120 meter uden særlig tilladelse, når der flyves nærmere end 25 meter horisontal afstand til en luftfartshindring, der overstiger 120 meter. Luftfartshindringen må højst overflyves med 25 meter. Ligger luftfartshindringen nærmere end 6 km fra en offentlig godkendt flyveplads eller nærmere end 8 km fra en militær flyvestation, må luftfartshindringen ikke overflyves.

Man må altså ikke flyve højere end 100 meter over terræn uden for bymæssigt område og 120 meter over terræn inden for bymæssigt område med mindre, at der indhentes særlig tilladelse hos Trafikstyrelsen.

Dog er der den undtagelse, at hvis du flyver langs et objekt, der er over 100 eller 120 meter højt, så må du følge det og overflyve det med 25 meter, såfremt dronen ikke flyver længere fra objektet end 25 meters horisontal afstand. Denne regel er en fordel, hvis du eksempelvis skal inspicere en skorsten eller en vindmølle.

Vær altid særligt opmærksom på, at den maksimale flyvehøjde udregnes med udgangspunkt i terrænet. Hvis du står på en bjergtop og flyver horisontalt fremad, så kan du være nødsaget til at gå ned i flyvehøjde, hvis terrænet ændrer sig i højden.

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse