Flyvning over særligt følsomme naturområder

Bliv klogere på reglerne omkring overflyvning af et særligt følsomt naturområde

Særligt følsomme naturområder

Droner kan virke harmløse, men i nogle tilfælde kan droner gå ind og forstyrre dyr, der yngler, på bestemte tidspunkt på året. Derfor har man fredet nogle områder i Danmark med henblik på at sikre, at droner ikke ødelægger yngleprocessen. Disse områder hedder i praksis særligt følsomme naturområder.

I Bydronebekendtgørensen står der om særligt følsomme naturområder:

Særligt følsomme naturområder

Flyvning med droner over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn må kun finde sted ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold m.v., medmindre der er indhentet tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

I bekendtgørelsen står der, at du som udgangspunkt gerne må overflyve særligt følsomme naturområder (droner må aldrig flyve over 120 meter over terræn), hvis formålet med flyvningen er tilsyn og vedligeholdelse af det pågældende område. Det er altså formålet med flyvningen, der er afgørende for tilladelsen.

Hvis dit formål ikke er i forbindelse med tilsyn og/eller vedligeholdelse, så skal du søge om særlig tilladelse hos Trafikstyrelsen. I den forbindelse bliver du typisk stillet videre til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, der vil vurdere, om din flyvning vil være til gene for dyrelivet.

Bemærk, at det ikke altid er hele året, at et særligt naturfølsomt område er fredet for droneflyvning. Møns Klint er eksempelvis fredet på bestemte tidspunkter af året af hensyn til vandrefalken. Vandrefalken yngler i sommerperioden, hvorfor det derfor kan være en mulighed at få tilladelse til flyvning i vinterhalvåret.

Hvornår er et naturområde særligt følsomt?

I Byronebekendtgørelsen defineres et særligt følsomt naturområde som følgende:

Definition af særligt følsomme naturområder:

Områder, der fremgår af BL 7-15, Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark.

Der er i praksis to måder at undersøge om et område kan betegnes som et særligt følsomt naturområde.

Det ene er at kigge i BL 7-15, der refereres til i Bydronebekendtgørelsen (for Grønland gælder BL 7-16). Bestemmelsen for luftfart, BL 7-15, kan findes gennem dette link. I denne bestemmelse er der et kort, hvor alle naturområder er markeret med grønt, samt en liste over alle de pågældende områder.

Den anden metode er, at kontrollere dit flyveområde via Droneluftrum.dk. Det er dette kort, der ligeledes skal benyttes til operationsplanlægning. Bemærk dog, at det ikke nødvendigvis er alle særligt følsomme naturområder, der er markeret på droneluftrum-kortet. Det anbefales derfor altid at kontrollere BL 7-15, hvis du er i tvivl.

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse