Ny bekendtgørelse for flyvning i byen

Få overblikket over de nye ændringer i bekendtgørelsen for flyvning med droner i bymæssigt område

Krav til flyveerfaring

Dette krav er vigtigt for dig, der planlægger at tage et dronebevis. Fra d. 1. januar 2018 er det nu et krav, at du, inden uddannelsen påbegyndes, skal have flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 5 timer uden for bymæssigt område.

Dette skyldes, at man hos Trafikstyrelsen mener, at man får det største udbytte af undervisningen, hvis man allerede har haft flyveerfaring med en drone. Det betyder for dig i praksis, at du skal ind og dokumentere dine flyvninger. Du kan blot indhente data fra dine seneste flyvninger i eksempelvis DJI Go-appen og indsættes dem i vores kursussystem.

Krav til vedligeholdelse

Trafikstyrelsen har opjusteret kravet til vedligeholdelse. Fra d. 1. januar 2018 skal du kunne fremvise dokumentation på flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 5 timer inden for det seneste år.

Hvis du har et dronebevis til flere dronetyper eller dronekategorier skal flyveerfaring foregår gennem flyvninger med droner i den tungeste dronekategori.

Hvis kravet om flyveerfaring ikke opfyldt inden for det seneste år, kan du opnå flyveerfaring ved at gennemføre flyvninger uden for bymæssigt område.

Nye muligheder for overflyvning af mennesker

Når en drone flyver i bymæssigt område, skal man holde en sikkerhedsafstand til forbipasserende mennesker.

Før den nye bekendtgørelse lød kravet, at ingen mennesker udover dronepiloten og en evt. medhjælper må opholde sig i dette sikkerhedsr under dronen – og ingen andre. Med mindre, at dronen har motor-redundans (definition: at dronen kan holde sig flyvende ved tab af én propel eller motor – typisk ved 6+ propeller). I dette tilfælde kunne man få lov til at overflyve forbipasserende, hvis de har givet samtykke herfor. Udfordringen her lå i, at langt de fleste droner har 4 propeller og derfor ikke kvalificerer sig til motor-redundans.

I den nye bekendtgørelse har man åbnet op for, at mindre droner med kun 4 propeller kan få lov til at have forbipasserende i sikkerhedszonen såfremt, at disse selvfølgelig har givet samtykke. Det betyder med andre ord, at hvis folk giver samtykke til det må du overflyve dem med din Mavic Pro i byen – selvfølgelig kun hvis du har et dronebevis.

Ny definition af større veje

Der skal tage særligt hensyn til trafikerede veje, når man flyver med droner – både i bymæssigt område og udenfor bymæssigt område.

Disse veje lød i den tidligere definition, som hovedveje, motortrafikveje og motorveje. Dette var besværligt at finde frem tid og krævede en del planlægning med vejkort fra Vejdirektoratets hjemmeside.

Nu har man imidlertid lavet definitionen om til en offentlig vej, hvor fartgrænsen er 70 km/t eller derover. Dette er mere begrænset ift. omfang og langt nemmere at finde ud af på stedet, hvilke veje, der skal holdes afstand til,

Hvis man ikke har et dronebevis, skal man holde 150 meters afstand til offentlig vej, hvor fartgrænsen er 70 km/t eller derover, og hvis man har et dronebevis skal afstanden til den offentlige vej være lig sikkerhedszonens radius – med mindre, at du har søgt særlig tilladelse hos infrastrukturforvalteren, der i de fleste tilfælde er Vejdirektoratet.

Krav til afstand til lægehelikopterflyvepladser

Der skal tage særligt hensyn til lægehelikopterflyvepladser, når man flyver med droner – både i bymæssigt område og udenfor bymæssigt område, da konsekvenserne kan være store, hvis en drone kolliderer med en helikopter.

Tidligere var disse helikopterflyvepladser (helipads) beskyttes af et opmærksomhedsområde på Droneluftrums-kortet, der tydeligt angav, at man skulle flyve med ekstra agtpågivenhed.

Nu er kravene blevet skærpet, og du skal nu holde minimum 1 km horisontal afstand til en lægehelikopterflyveplads. Du må dog flyve tættere på, hvis du kan flyve under flyvepladsens banehøjde. Dette kan lade sig gøre, hvis helikopterflyvepladsen eksempelvis befinder sig på et hustag.

Krav til afstand til strømførende ledninger

I bymæssigt område er strømførende ledninger en udfordring. Dels fordi, at de kan være svære – tilnærmelsesvis umuligt – at få øje på på lang afstand. Det gør, at de udgør en fare for sikkerheden, da dronens propeller kan fange ledninger og styrte – og dermed skade drone, personer og materiel.

Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 5 meter fra strømførende luftledninger, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter.

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse