Lufthavne og offentlig godkendte flyvepladser

Forstå regler og afstandskrav til lufthavne, offenligt godkendte flyvepladser, militære flyvestationer og helikopterlægepladser

Lufthavne og offentlig godkendte flyvepladser

Når du flyver med droner i Danmark, så er det vigtigste, at du respekterer andre aktører i luftrummet. Hvis en drone kolliderer med et passagerfly kan katastrofen være utænkelig stor. Derfor har man også indført meget klare regler for, hvordan du må flyve med din drone for at undgå netop havarier og forstyrrelser af anden lufttrafik omkring lufthavne og flyvepladser, hvor flyvemaskiner lander og letter.

Det er meget vigtigt, at afstandskrav til lufthavne og flyvepladser overholdes. Hvis et kontroltårn registrerer en uautoriseret drone for tæt på en lufthavn, vil al luftfart blive holdt tilbage. Og droneføreren vil blive holdt til ansvar for den økonomiske ulempe, som drone har medført. Det økonomiske erstatningskrav kan være meget højt i sådanne situationer.

Filmklippet er udarbejdet fra flyvebanedata fra den 2. juli 2017 i Gatwick, hvor et fly blev forhindret i at lande. Flyvelederne stoppede alle start og landinger på grund af en ulovlig droneflyvning for tæt på lufthavnen. Adskillige flyvninger blev forsinket, og nogle blev omdirigeret udelukkende på grund af lukningen af lufthavnen. Selv om landingsbanen kun var lukket i 14 minutter i alt (en gang i ni minutter, derefter i yderligere fem efter en ny observation), havde droneflyvningen konsekvenser, der stak langt dybere. Reglerne og procedurerne for lignende episoder er identiske i Danmark.

Afstande til lufthavne og offentlig godkendte flyvepladser

I Bydronebekendtgørelsen står der om offentligt godkendte flyvepladser og militære flyvestationer:

Offentligt godkendte flyvepladser og militære flyvestationer

Stk. 10. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 5 km horisontal afstand fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads og 8 km horisontal afstand fra en bane på en militær flyvestation, medmindre

1) flyvehøjden ikke er højere end 40 meter over banehøjden, idet flyvning i så fald må ske i en afstand af indtil 2 km fra en bane på flyvepladsen eller flyvestationen, eller

2) der foreligger en særlig tilladelse efter § 10, stk. 1, fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det betyder, at du som dronefører minimum skal holde en horisontal afstand på 5 km til offentligt godkendte flyvepladser og 8 km til militære flyvestationer.

Dog kan du flyve helt ind til 2 km til både offentligt godkendte flyvepladser og militære flyvestationer, hvis du overholder en flyvehøjde, der ikke overstiger 40 meter over banehøjden.

Det vil sige, at du i din operationsplanlægning skal indhente højdedata om banehøjden og det område, som du skal overflyve i AMSL – above mean sea level. Derfra skal du finde ud af, hvor mange meter området afviger fra banehøjden og derefter lægge dette til eller fra de 40 meter for at udregne den maksimalt tilladte flyvehøjde under operationen indtil 2 km til en offentligt godkendt flyveplads eller militær flyvestation.

Offentligt godkendte flyvepladser og militære flyvestationer

En definition af en offentligt godkendt flyveplads findes i Bestemmelsen for registrering af flyvepladser (BL 3-7):

Flyveplads, offentlig (Aerodrome, public)

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

Det vil sige, at de store lufthavne hører under kategorien offentligt godkendte flyvepladser, der er en betegnelse, der også dækker over de mindre, og mindre benyttede flyvepladser.

Alle offentligt godkendte flyvepladser, som du skal holde afstand til, figurerer på Droneluftrum.dk-kortet. De kan se således ud, hvor afstand på 2 km og 5 km er markeret:

Hvis du ikke har online-adgang inden en operation, har du mulighed for at kontrollere, om en flyveplads er offentligt godkendt på bagsiden af et flyvekort – også kaldet et VFR-kort. På bagsiden finder du denne liste med navne, koder, telefonnumre til kontroltårne mv.:

I Bydronebekendtgørelsen står der endvidere om militære flyvestationer:

Militær flyvestation

Flyveplads, som anvendes af forsvaret. Danske militære flyvepladser fremgår af MIL AIP (forsvarets Aeronautical Information Publication).

Alle militære flyvestationer, som du skal holde afstand til, figurerer på Droneluftrum.dk-kortet. De kan se således ud, hvor afstand på 2 km og 8 km er markeret:

Bemærk her, hvordan afstanden mellem 2 km-zonen og den ydre grænse er større ved Karup Air Base end ved Midtjyllands Lufthavn. Dette skyldes, at Karup lufthavn er en militær flyvestation med en minimumsafstand på 8 km – og ikke 5 km – hvis du ikke er i besiddelse af et dronebevis.

Bemærk samtidig, at du med et dronebevis også må flyve helt ind til 2 km til militære flyvestationer uden videre tilladelse. Området, hvor du maksimalt må flyve højere end 40 meter over banehøjden er dog større ved militære flyvestationer, da området er mellem 2-8 km i stedet for 2-5 km, som ved offentligt godkendte flyvepladser.

Hvis man dykker ned i MIL AIP, som der refereres til i Bydronebekendtgørelsen, kan en liste fremfindes over danske militære flyvestationer:

Der består af Karup (EKKA), Skrydstrup (EKSP) og Aalborg (EKYT) lufthavn. Der er altså kun tre militære flyvestationer i Danmark, som du skal være opmærksom på, der alle er lokaliseret i Jylland.

Lægehelikopterflyvepladser

Det er imidlertid ikke kun offentligt godkendte flyvepladser og militære flyvestationer, som du skal være særligt opmærksom på.

Lægehelikopterflyvepladser

Stk. 9. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 1 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads (HEMS), medmindre flyvningen foregår under lægehelikopterflyvepladsens banehøjde, for eksempel hvis lægehelikopterflyvepladsen ligger oven på en bygning. Foregår flyvningen 1 – 2 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads, må flyvehøjden ikke være højere end 50 meter over lægehelikopterflyvepladsens banehøjde. Lægehelikopterflyvepladserne fremgår af droneluftrum.dk.

Det er også et krav, at du holder minimum 1 km horisontal afstand til en lægehelikopterflyveplads (HEMS), medmindre du kan flyve under lægehelikopterflyvepladsen banehøjde. Typisk vil disse helikopterpladser befinde sig på taget af hospitaler. I en sådan situation skal du indhente data om bygningens højde og derigennem udregne din maksimale flyvehøjde.

Hvis din flyvning foregår mellem 1-2 km i horisontal afstand til lægehelikopterflyvepladsen må din flyvehøjde ikke overstige 50 meter over flyvepladsens højde. I denne situation, skal du indhente højdedata om banehøjden og det område, som du skal overflyve i AMSL – above mean sea level. Derfra skal du finde ud af, hvor mange meter området afviger fra banehøjden og derefter lægge dette til eller fra de 50 meter for at udregne den maksimalt tilladte flyvehøjde mellem 1-2 km til lægehelikopterflyvepladsen.

Uanset hvor tæt du flyver på lægehelikopterpladser bør du altid udvise særlig agtpågivenhed, da der kan komme helikoptere flyvende.

Lægehelikopterflyvepladser kan ses som orange cirker på Droneluftrum.dk-kortet:

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse