Orientering af politiet

Bliv klogere på reglerne omkring orientering af politiet, samt hvordan orienteringen udføres i praksis.

Orientering af politiet

Droner er et relativt nyt fænomen. Det betyder også, at den store almene befolkning endnu ikke har vænnet sig til at se en drone i bybilledet. Når du flyver med droner i byen, så kan billedet af en stor drone tæt på bygninger virke skræmmende for byens indbyggere, hvorfor det kan resultere i opkald til den lokale politimyndighed.

Desværre har politiet ofte bedre ting at tage sig til, end at rykke ud, når du udfører professionelle droneoperationer i bymæssigt område, og derfor er det netop vigtigt, at du foretager den nødvendige orientering af politiet inden enhver flyvning. For at aflaste politiet er det blevet et lovkrav, at du orienterer politiet inden en droneoperation i bymæssigt område.

I Bydronebekendtgørelsen står der om orientering af politiet:

Orientering af politiet inden flyvning

Den lokale politimyndighed skal orienteres skriftligt senest 24 timer før enhver flyvning.

Ved en orientering får politiet mulighed for at notere din flyvning i deres døgnrapport. Så hvis en person ringer ind til politiet og beretter om et “mystisk objekt”, der flyver i bymæssigt område, så har politiet mulighed for at berolige personen ved at fortælle, at det blot er dig, der udfører professionelt arbejde med din drone. På den måde sparer du politiet for en dyr udrykning og dig selv for en ubehagelig konfrontation – og en eventuel bøde for manglende orientering.

Bemærk, at der i denne situation er tale om en orientering. Politiet forholder sig som udgangspunkt ikke til lovligheden at flyvningen, men noterer blot flyvningen i deres system. Det at politiet har modtaget en orientering af en droneflyvning er derfor ikke en blåstempling af lovligheden af operationen.

Orienteringsformularen

Når du skal orientere politiet, så vil du blive bedt om at udføre en orienteringsformular, der kan hentes her:

Hent blanketten til politiet her

Formularen ser således ud:

Denne formular af to sider; én med data, der skal udfyldes og én med en vedlejning. På den sidste side står der også en række e-mail-adresser til alle landets politikredse. Du skal rettehenvendelse mod den polititkreds, der hører til det område, hvor du ønsker at flyve.

Orienteringsblanketten kræver data om følgende:

  • Flyvningens start- og sluttidspunkt
  • Formålet med flyvningen
  • Sted hvor flyvningen skal foretages
  • Politikreds
  • Dronetype
  • Operatør/ejer
  • Dronepilot

Akut flyvning indenfor 24 timer

Det forholder sig ofte sådan, at man som professionelt droneoperatør kan få et behov for at flyve akut, hvor man ikke kan nå at indberette 24 timer inden flyvning. I en sådan situation, må man først flyve, når man har fået tilladelse af politiet. Det kræver altså en tilladelse – og ikke en orientering. Denne tilladelse kan fås ved telefonisk kontakt til den lokale politimyndighed.

Politiet udtaler sig som følgende omkring flyvning indenfor 24 timer:

Politiet om tilladelser indenfor 24 timer
Såfremt der måtte opstå en ekstraordinær situation, hvor det ikke har været muligt at underrette politiet senest 24 timer før den planlagte flyvning, skal der tages telefonisk kontakt til den pågældende politikreds i forbindelse med afsendelsen af den skriftlige underretning, med henblik på at politiet kan tage stilling til, om der ud fra en konkret politioperativ vurdering, er hensyn, der taler imod gennemførelsen af flyvningen.
Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse