Droneflyvning med professionelt øjemed

Forstå reglerne for bymæssig flyvning med professionelt øjemed

Flyvning med professionelt øjemed

Et dronebevis er tiltænkt at give nogle særlige muligheder til erhvervslivet for at udføre droneoperationer i bymæssigt område – operationer, der indtil dronebevisets lancering i 2016 var yderst komplicerede at få tilladelse til. Af samme årsag er det et krav, at du udfører professionelt, erhvervsrelateret arbejde, når du benytter dig af dronebeviset beføjelser.

I Bydronebekendtgørensen står der om professionelt øjemed:

Professionelt øjemed

Flyvning med mindre droner i bymæssigt område må kun finde sted i professionelt øjemed og skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe

I Bydronebekendtgørelsen står det klart, at man ikke ønsker hyggeflyvninger i eksempelvis Kongens Have uden, at operationen har et professionelt formål. Der kan dog opstå en række definitionsspørgsmål omkring, hvor grænsen går for, hvad der kan betegnes som professionelt øjemed. I Bydronebekendtgørelsen defineres professionelt øjemed som følgende:

Definition

Flyvning, der foretages med henblik på at udføre bestemte opgaver, som f.eks. at inspicere en bygning eller foretage en videooptagelse til brug for en tv-udsendelse. Endvidere er anvendelse af droner til forskningsmæssige formål samt diverse tests omfattet. Professionel anvendelse af droner kan udføres af private erhvervsdrivende, virksomheder og af offentlige aktører, som f.eks. i forbindelse med kommunal eller statslig overvågning af miljø, natur og infrastruktur m.v.

Almindelige dronerelaterede erhvervsopgaver kan nemt kategoriseres som professionelt øjemed. Spørgsmålet er selvfølgelig så, om træning og vedligeholdelse af flyveegenskaber også hører under opgaver, der kan betegnes som professionelt øjemed.

Dilemmaet ligger i, at Trafikstyrelsen ønsker at begrænse droner i det bymæssige luftrum således, at der er plads til, at professionelle operatører kan få arbejdsro. Samtidig ønsker Trafikstyrelsen ikke at sende dronepiloter ud i byen, der har minimal erfaring med flyvning i bymæssigt område, hvor der alt andet lige er mere kaos og flere ting, man skal forholde sig til som professionel. Samtidig kan der også opstå behov for at teste udstyr inden en stor operation for eksempelvis funktionalitet og kamera-setups.

Derfor anses øvelse og vedligeholdelse også som professionelt øjemed. Disse øvelses-flyvninger skal selvfølgelig stadig planlægges og behandles som almindelige, professionelle flyvninger med orientering af politimyndighed, og hvad der ellers hører til.

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse