Registrering af droner

Læs om reglerne for registrering og identifikation indenfor- og udenfor bymæssigt område

Registrering af drone hos Trafikstyrelsen

Når du flyver med droner i Danmark, er det et krav, at du har registreret din drone hos Trafikstyrelsen. Årsagen til dette skyldes, at man hos Trafikstyrelsen ønsker et overblik over, hvor mange droner, der benyttes i det danske luftrum af hensyn til sikkerhed og fremtidig lovgivning. Det er imidlertid forskelligt, hvilke krav der stilles til registreringen, hvis du ønsker at flyve privat med et dronetegn eller professionelt med et dronebevis.

Registrering af droner til flyvning i bymæssigt område

I Bydronebekendgørelsen står om registrering af droner:

Registrering og identifikation

§4. En drone skal registreres hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som tildeler den et registreringsnummer.
Stk. 2. En drone kan kun registreres hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. stk. 1, hvis ejeren af dronen er registreret i CVR-registret.
Stk. 3. En drone skal være mærket med ejers navn og telefonnummer samt det registreringsnummer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt dronen, jf. stk. 1.

Registrering af droner til erhvervsrelateret flyvning i bymæssigt område er et krav og foregår gennem en formular på Virk.dk (link til formular).

Registreringen tager udgangspunkt i dronen – og ikke droneføreren – og koster 75 DKK pr. drone.

I forbindelse med registreringen skal du bruge:

  • Medarbejder NemID
  • Betalingskort

Under registreringen bedes du udfylde oplysninger om:

  • Kategori (eksempel: multirotor)
  • Fabrikat (eksempel: DJI)
  • Fremdriftssystem (eksempel: elektricitet)
  • Antal motorer (eksempelvis: 4)
  • Startvægt i gram (eksempel: 1280 gram)

Nedenfor ses en udfyldt formular for en DJI Phantom 4 Pro:

Efter du har udfyldt formularen og betalt vil du automatisk modtage et registreringsnummer elektronisk på e-mail. Dette registreringsnummer skal monteres på dronen eksempelvis med en dymo-label. Dronen må ikke tages i brug før, at den er registreret. Husk også at tilføje navn og telefonnummer på dronen sammen med registreringsnummeret i henhold til kravet fra bekendtgørelsen.

Husk, at holde Trafikstyrelsen ajour med dine droner. Både ved registrering af nye modeller, samt ved afregistrering af droner, der ikke længere er aktive.

Registrering af droner til flyvning udenfor bymæssigt område

I Landdronebekendtgørelsen står der om registering:

Registrering og identifikation

§4. Ejeren af en drone, som ikke er en mikrodrone, skal være registreret hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, medmindre flyvningen foregår fra en godkendt modelflyveplads og i det dertil knyttede luftrum. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tildeler droneejeren et personligt registreringsnummer, som sættes på dronen.

Stk. 2. En drone, som ikke er en mikrodrone, skal være mærket med ejerens navn og telefonnummer samt det personlige registreringsnummer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt droneejeren, jf. stk. 1.

Hvis du skal flyve med droner under dronetegnet udenfor bymæssigt område, skal du stadig registrere dig hos Trafikstyrelsen som droneejer. Bemærk, at denne registrering omhandler dig som person og ikke dronen – og koster 15 DKK. Du kan dog se bort fra dette registreringskrav, hvis din drone vejer under 250 gram og dermed gå inder definitionen en mikrodrone.

Denne registrering foregår ligeledes gennem en formular på Virk.dk (link til formular).

Efter du har udfyldt formularen og betalt vil du automatisk modtage et registreringsnummer elektronisk på e-mail. Dette registreringsnummer skal monteres på dronen med eksempelvis en dymo-label. Du må ikke flyve med droner udenfor bymæssigt område under dronetegnet før, at du har udført denne registrering. Husk også at tilføje navn og telefonnummer på dronen sammen med registreringsnummeret i henhold til kravet fra bekendtgørelsen.

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse