Sikkerhedszoner ved droneflyvning

Bliv klogere på reglerne for sikkerhedszoner indenfor- og udenfor bymæssigt område

Sikkerhedszoner

Når man flyver med sin drone, så skal man tage særligt hensyn til tilfældigt forbipasserende, således at der ikke opstår risiko for, at dronen styrter ned i hovedet på sagesløse mennesker.

Dette skal man gøre ved at etablere en sikkerhedszone omkring dronen. Sikkerhedszonen er et usynligt rum omkring dronen, hvor der som udgangspunkt ikke må opholde sig andre mennesker end droneføreren og én eller flere hjælpere, der bidrager til afviklingen af droneoperationen. Disse sikkerhedszoner kan også være fysiske afspærringer, hvis du finder det nødvendgt, men dette er ikke et krav.

Sikkerhedszonen tager udgangspunkt i dronen og følger dronen, mens den flyver. Sikkerhedszonen skal ses som en horisontal radius omkring dronen, der varierer afhængig af, hvor du flyver samt den højde, som dronen flyver over terræn.

Det vigtigste i forhold til sikkerhedszonerne er, at den holdes fri for uvedkommende. Hvis uvedkommende nærmer sig sikkerhedszonen, bør droneføreren enten:

  • Flytte dronen således, at sikkerhedszonen flyttes væk fra uvedkommende
  • Sænke flyvehøjden således, at sikkerhedszonen begrænses i radius
  • Afspærre området således, at uvedkommende ikke kan komme til
  • Have personale til at hindre uvedkommende i at bryde sikkerhedszonen
  • Afbryde operationen, hvis sikkerhedszonen ikke kan opretholdes

Afstandskravene til sikkerhedszonen afhænger af, om du flyver indenfor- eller udenfor bymæssigt område, samt om du har et dronebevis.

Det er ikke som udgangspunkt blot tilfældigt forbipasserende, der ikke må opholde sig i sikkerhedszoner. Det samme gælder eksempelvis cyklister, åbne sportsvogne, skibe, hvor der opholder sig mennesker på dækket og lign. scenarier, hvor er åbent og mulighed for, at dronen kan styrte ned og forårsage skade på folk.

Det er dog muligt at lade folk indgå i sikkerhedszonen. Mulighederne herfor varierer afhængig af, om du flyver indenfor- eller udenfor bymæssigt område.

Sikkerhedszoner i bymæssigt område

I Bydronebekendtgørelsen står der om sikkerhedszoner:

Flyve- og sikkerhedsområde

§ 8. Droneføreren skal oprette et flyve- og sikkerhedsområde, som følger dronen under flyvningen, så området altid har sit centrum der, hvor dronen befinder sig. Flyve- og sikkerhedsområdet skal have en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 15 meter og højst 50 meter.

Stk. 2. Ingen andre personer end droneføreren, eventuelle medhjælpere og personer, der har givet samtykke til droneføreren, må opholde sig inden for flyve- og sikkerhedsområdet.

Reglerne er mest skærpede i bymæssigt område, hvor der er strengest krav til størrelsen (radius) på sikkerhedzonerne. Her er der tre forskellige krav til radius, der afhænger af, hvor højt dronen flyver over terræn.

Flyvehøjde over terræn Radius på sikkerhedszone
0 – 15 m 15 m
15 – 50 m Flyvehøjden
50 – 120 m 50 meter

Hvis du står i en situation, hvor du er nødt til at have personer i din sikkerhedszone i byen, der ikke har med operationen at gøre, så de indhente følgende:

  • Samtykke fra de personer, der ønskes i sikkerhedszonen. Der er ingen formkrav til samtykke, så det kan blot være mundtligt accept. Det er vigtigt, at dette samtykke indhentes inden overflyvning.
  • Give en sikkerhedsbrief til de personer, der ønskes i sikkerhedszonen. I en sikkerhedsbrief skal personer høre om nødsprocedurer, hvis der opstår havarier.

Sikkerhedszoner udenfor bymæssigt område

Reglerne for sikkerhedszoner er anderledes, så snart du kommer udenfor bymæssigt område. Her er reglerne mere lempede, da der alt andet lige ikke er samme risiko for at støde på tilfældige forbipasserende.

I Landdronebekendtgørelsen står der om sikkerhedszoner:

Flyve- og sikkerhedsområde

Flyvning med droner, som ikke er mikrodroner, må ikke finde sted nærmere end 50 meter horisontal afstand fra andre mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen.

Sikkerhedszonen fungerer på samme måde som i byen, men har en statisk radius på 50 meter uanset flyvehøjden over terræn.

Dette betyder at du udenfor bymæssigt område altid skal operere med en sikkerhedszone på 50 meter til andre mennesker. Dog er der en undtagelse – nemlig, hvis de pågældende mennesker er tilskuere til flyvningen.

En tilskuer defineres som følgende:

Definition

Tilskuer: Skal i denne bekendtgørelse forstås som en person, der har besluttet at overvære en begivenhed i forbindelse med flyvning med droner.

Dette giver mulighed for at forbipasserende, som viser interesse i droneflyvningen kan komme indenfor de 50 meter i horisontal linje. Der er her intet krav til hverken samtykke eller sikkerhedsbriefing. Det er er vigtigt og afgørende, at de pågældende mennesker kommer til dronen – og ikke omvendt. Hvis tilfældige mennesker går forbi flyvningen og stopper op og ser til, må disse gerne indgå i sikkerhedszonen. Hvis ikke, skal du holde en horisontal afstand på 50 meter

Hvis du er indehaver af et Dronebevis, så er det muligt for dig, at benytte de mere lempelige afstandskrav til sikkerhedszoner inden byen. Det vil sige, at du må flyve med en dynamisk sikkerhedszone, der ikke er låst til de 50 meter, men kan komme helt ned til 15 meter, såfremt du overholder en flyvehøjde på maksimalt 15 meter over terræn Det giver dig altså nogle flere muligheder for flyvning tæt på mennesker udenfor byen.

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse