Droneflyvning omkring strømførende ledninger

Bliv klogere på reglerne omkring strømførende ledninger, samt hvad du skal være opmærksom på

Strømførende ledninger

Når man flyver med droner i bymæssigt område, så skal man være særligt opmærksom på strømførende ledninger. Hvis dronen rammer de pågældende ledninger, så kan drone samtidig forårsagedyre skader på ledningen, som efterfølgende skal udbedres og i værste fald strømsvigt i byerne. Samtidig kan strømførende ledninger skabe et magnetfelt, der kan forstyrre dronens kompas og skabe usikkerhed i flyvningen.

Derfor har man i Bydronebekendtgørelsen lavet et afstandskrav til strømførende ledninger:

Strømførende ledninger

Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 5 meter fra strømførende luftledninger, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter.

Man skal altid holde 5 meters vertikal og horisontal afstand til strømførende ledninger med mindre, at man har søgt særlig tilladelse hos den ansvarlige infrastrukturforvalter. Det vil typisk være Klima-, Energi- og Bygningsstyrelsen.

Hvad er en strømførende ledning?

En strømførende luftledning, som det er benævnt i bekendtgørelsen, er en ledning beregnet til at distribuere elkraft over en større afstand. Også kaldet en højspændingsledning.

Strømførende ledninger er derfor ikke blot almindelige gadeledninger. En gadeledning forsyner en gadelampe over kort afstand, og der er ikke tale om distribution af elkraft, men derimod forsyning af en pære. Gadeledningen er derfor ikke omfattet af afstandskravet. Man bør i øvrigt også være opmærksom på gadeledninger, da de kan være svære at se med det blotte øje og i en eventuel billedtransmission fra dronen. Det kan derfor være en god idé at sondere dit flyveområde for ledninger inden du udfører en operation i bymæssigt område.

Artiklen af skrevet af

Frederik Skøt, Adm. direktør i Droner ApS

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse