Den teoretiske prøve

Det teoretiske forløb afsluttes med en teoriprøve, der er bygget op som en multiple choice-prøve med 30 spørgsmål med 4 mulige svar til hver. Deltageren må maksimalt have 6 fejl for at kunne bestå.

Generelt om prøver på dronebevis-kurser

For at kunne få udstedt et dronebevis i forbindelse med dronebevis-kurset, skal du bestå en skriftlig prøve, samt evt. en praktisk prøve efter Trafik- og Byggestyrelsens retningslinjer. Den praktiske flyveprøve er kun obligatorisk ved udstedelse af dronebevis 1B eller 2.

For at kunne gå til den teoretiske og praktiske prøve skal du have gennemført henholdsvis den teoretiske og praktiske del af dronebevis-kurset. Det er altså først tilladt at aflægge prøve efter overstået undervisning. For at kunne deltage i den praktiske undervisning skal du have bestået den teoretiske prøve.

Efter endt kursusforløb er det muligt at aflægge én ordinær prøve og evt. to om-prøver. Består du ikke efter 3. forsøg, skal du gennemgå et nyt teoretisk / praktisk kursusforløb for at komme til prøve. Prøverne skal være afholdt senest 3 måneder efter kursets afslutning og senest 6 måneder efter kursets start.

Om teoriprøven (multiple choice)

Den skriftlige teoriprøve afholdes efter den teoretiske undervisning, hvor beståelse giver adgang til et dronebevis kategori 1A. Prøven består af 30 multiple-choice spørgsmål med 4 svarmuligheder, hvor kun ét er korrekt. Teoriprøven består af spørgsmål i vægtede proportioner fra samtlige emner på dronebevis-kurset. Det betyder, at der vil være flere spørgsmål om emnet love og regler end eksempelvis human factors.

For at bestå prøven skal du svare rigtigt på mindst 24 spørgsmål – altså må du maksimalt have 6 fejl.

  • – Prøven varer 45 minutter.
  • – Det er tilladt at bruge regnemaskine.
  • – Noter, lærebøger og lignende hjælpemidler er ikke tilladt.
  • – Mobiltelefoner, computere og tablet er ikke tilladt.
  • – Der må kun anvendes udleveret materiale (kort, tabeller og lignende).

De afviklede prøver må ikke udleveres til kursisterne efterfølgende. Du modtager i stedet en kvittering på dine besvarelser, og du er velkommen til at få gennemgået prøveresultaterne med underviseren efter afviklet teoriprøve.

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på dronebevis-kurset

Vi garanterer, at du består din teoriprøve

Vi har altid beståelsesgaranti på teoriprøven – eller pengene tilbage

Ring til os

Kontakt os og tal med en medarbejder.

(+45) 53 53 48 37

Skriv til os

Skriv til os og få hurtigt svar

info@droner.dk

Vi har beståelsesgaranti til teoriprøven på vores uddannelse